Dezelfde normen en waarden

De locatie van Het Toverbos in De Holtbanck is gevestigd in basisschool De Holtbanck en is geheel in eigen beheer van Het Toverbos. We werken hier in grote lijnen volgens dezelfde normen en waarden als onze locatie op de Haverweg. We delen hier een gezamenlijke visie (doorgaande leerlijn) en streven naar een soepele doorstroming van het kind naar de volgende groep. Doordat kinderopvang van 0 t/m 12 wordt aangeboden onder één dak en er een gezamenlijke visie met school wordt gedeeld vormt de school hiermee een IKC ( Integraal Kind Centrum).

Wanneer u de volledige werkwijze t.b.v. kinderen van 0-4 jaar (kinderdagopvang) en 4 t/m 12 jaar (BSO) van deze locatie wilt inzien kunt u in het betreffende pedagogisch plan van Het Toverbos in IKC De Holtbanck meer informatie vinden. Deze kunt u downloaden op de downloadpagina of opvragen op het kinderdagverblijf.

Waar bent u naar op zoek?

Dagopvang in De Holtbanck

In Integraal Kindercentrum (IKC) De Holtbanck heeft Het Toverbos ook een locatie dagopvang. In deze school hebben wij een eigen gedeelte tot onze beschikking waarin maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen worden opgevangen. In verband met het geringe aantal aanvragen voor bepaalde dagen wordt er niet op elke dag van de week dagopvang aangeboden. 

Heeft u kinderopvang nodig op een dag dat wij hier geen dagopvang aanbieden dan kunt u wellicht wel terecht op onze locatie op de Haverweg. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Zodra wij genoeg aanmeldingen hebben om een groep te starten op de locatie in de school dan zullen we dit uiteraard doen en kunnen in principe degene die dat wensen naar deze locatie worden overgeplaatst.

Bent u enthousiast geworden? Neem dan gerust contact met ons op! Wanneer wij van u een bericht hebben ontvangen krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Neem contact met ons op!
 

Peuteropvang in De Holtbanck

Wij bieden ook peuteropvang aan op de locatie Het Toverbos in De Holtbanck. In de Speelleergroep speelt uw peuter met leeftijdsgenootjes omdat hier alleen maar kinderen van 2 tot 4 jaar worden geplaatst. Hierdoor bestaat de groep uit kinderen die ongeveer in dezelfde levensfase zitten en het ontdekken van de wereld heel anders zien dan een jonger kind. In deze groep worden de kinderen spelenderwijs en op een laagdrempelige manier voorbereid op de stap naar groep 1, de kleuterklas.

De peuteropvang vindt plaats in een eigen lokaal speciaal ingericht voor deze leeftijdsgroep. Op dit moment vindt er op maandag t/m donderdag opvang plaats tussen 8:30 en 12:00 uur. Omdat er met een speciaal peuterprogramma wordt gewerkt is het wenselijk dat er minimaal twee dagdelen per week worden afgenomen anders krijgt het kind niet het hele programma mee.

Meer informatie aangaande de werkwijze in deze groep kunt u lezen in het pedagogisch beleidsplan te downloaden op de ‘downloads pagina’. U kunt ook kiezen voor de combinatie dagopvang en SpeelLeerGroep (peuteropvang) van Het Toverbos in De Holtbanck. In dat geval neemt u een hele dag af van 7:30 tot 18:00 uur. Wij zorgen er dan voor dat uw kind(eren) om 8:30 uur mee naar de SpeelLeerGroep gaat en om 12:00 uur weer op de dagopvanggroep terugkomt waar het tot 18.00 uur kan blijven. De SpeelLeergroep wordt 40 weken per jaar verzorgd en is in de vakanties gesloten. Heeft u ook in de vakanties en buiten de SpeelLeergroep openingstijden kinderopvang nodig dan kunt u het beste voor de combinatie dagopvang en SpeelLeergroep kiezen.

Buitenschoolse opvang bij Het Toverbos

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen na school op een fijne plek worden opgevangen, een plek waar ruimte is om de dag na te praten en waar gezelligheid bovenaan staat. Daarna wordt gekeken waar op dat moment behoefte aan is. Een kind heeft hierin een vrije keus; spelletjes, knutselen, sporten gewoon nog even relaxen of toch even wat huiswerk maken. 

De BSO- tijd is vrije tijd. We vinden het belangrijk dat er op de BSO een ongedwongen, vrije sfeer is. 
Kinderen mogen daarom zelf invulling geven aan wat ze willen doen.  

BSO op IKC de Holtbanck
Schilderen op de BSO Holtbanck Toverbos

Activiteiten

Afhankelijk van het aantal kinderen en aanwezige medewerkers kunnen er meerdere activiteiten per dag worden gedaan. De ene groep kinderen kan dan bijvoorbeeld gebruik maken van de aanwezige keuken en daar leren hoe je e.e.a. aan eten kan bereiden.  

Image

Buiten spelen

Wat betreft het buitenterrein hebben wij een groot gedeelte van het schoolplein tot onze beschikking. Hier kunnen de kinderen lekker stoom afblazen door te rennen of te klimmen. Ook zullen wij met regelmaat de speeltuin in het dorp bezoeken met degene die dat willen. De overige kinderen kunnen dan een andere activiteit kiezen. Op de pagina ‘downloads’ is het gehele pedagogische plan van de BSO van Het Toverbos in De Holtbanck te downloaden. 

Schilderen op de BSO Holtbanck Toverbos

Bent u enthousiast geworden? Neem dan gerust contact met ons op! Wanneer wij van u een bericht hebben ontvangen krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Neem contact met ons op!

Bel ons op 026 - 7370501
Mail ons op info@hettoverbos.nl

Download Aanmeldformulier

Bezoek onze locatie De Holtbanck