Dezelfde normen en waarden

Het Toverbos in De Holtbanck is geheel in eigen beheer van Het Toverbos en werkt volgens dezelfde normen en waarden zoals onze locatie op de Haverweg. De kinderen in de groep leren spelenderwijs nieuwe dingen ontdekken en worden door onze pedagogisch medewerkers begeleidt in hun ontwikkeling. Het beoogde doel is dat kinderen van deze groep doorstromen naar basisschool De Holtbanck. De school vormt hiermee een IKC ( Integraal Kinder Centrum). Dat wil zeggen dat voorzieningen zoals o.a. kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en school samen één gebouw delen en waarin kinderen van 0 t/m 12 jaar door middel van een gezamenlijke visie doorstromen naar de volgende groep, totdat zij naar de middelbare school gaan en de basisschool verlaten.

In het pedagogisch plan van Het Toverbos in IKC De Holtbanck kunt u meer lezen over de werkwijze op deze locatie.

Voor de kinderen kan het ook fijn zijn dat kinderopvang en school samen één gebouw delen omdat ze dan al vertrouwd zijn met het schoolgebouw en de omgeving. Een voordeel van een IKC is dan ook onder andere dat het voor het kind mogelijk iets minder spannend wordt om de stap van kinderdagverblijf naar de basisschool te maken. Een praktisch voorbeeld is dat het voor ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en een ouder(e) broertje(s) of zusje(s) makkelijker te combineren is om hun kinderen naar school en naar de kinderdagopvang te brengen en op te halen omdat dit dan op één locatie kan.

Waar bent u naar op zoek?

Dagopvang in De Holtbanck

In Integraal Kindercentrum (IKC) De Holtbanck heeft Het Toverbos ook een locatie dagopvang. In deze school hebben wij een eigen gedeelte tot onze beschikking waarin maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen worden opgevangen. In verband met het geringe aantal aanvragen voor bepaalde dagen wordt er niet op elke dag van de week dagopvang aangeboden. 

Heeft u kinderopvang nodig op een dag dat wij hier geen dagopvang aanbieden dan kunt u wellicht wel terecht op onze locatie op de Haverweg. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Zodra wij genoeg aanmeldingen hebben om een groep te starten op de locatie in de school dan zullen we dit uiteraard doen en kunnen in principe degene die dat wensen naar deze locatie worden overgeplaatst.

 

Peuteropvang in De Holtbanck

In Integraal Kindercentrum (IKC) De Holtbanck heeft Het Toverbos ook een locatie dagopvang. In deze school hebben wij een eigen gedeelte tot onze beschikking waarin maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen worden opgevangen. In verband met het geringe aantal aanvragen voor bepaalde dagen wordt er niet op elke dag van de week dagopvang aangeboden. Heeft u kinderopvang nodig op een dag dat wij hier geen dagopvang aanbieden dan kunt u wellicht wel terecht op onze locatie op de Haverweg. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Zodra wij genoeg aanmeldingen hebben om een groep te starten op de locatie in de school dan zullen we dit uiteraard doen en kunnen in principe degene die dat wensen naar deze locatie worden overgeplaatst.

Bent u enthousiast geworden? Neem dan gerust contact met ons op! Wanneer wij van u een bericht hebben ontvangen krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Neem contact met ons op!

Bel ons op 026 – 7370501
Mail ons op info@hettoverbos.nl

Download Aanmeldformulier

Bezoek onze locatie De Holtbanck