Tarieven 2022

Bij Het Toverbos heeft u de keuze uit verschillende contractvormen voor het benodigde aantal weken kinderopvang per jaar en uren per dag. Dit betekent dat u, naar gelang uw persoonlijke situatie, de kinderopvang zo flexibel mogelijk kunt indelen. Onze dagopvang (0-4 jaar), op beide locaties, is geopend van 7:30 tot 18:00. Eventueel verlengde opvang tot 18:15 is in overleg en tegen het daarvoor geldende tarief (€ 12,00 per kwartier) ook mogelijk. De BSO is standaard tot 18:15. Alle contracten zijn elke dag van de maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend met uitzondering van onderstaande nationale feestdagen:

- Eerste en tweede kerstdag
- Eerste en tweede paasdag
- Eerste en tweede pinksterdag
- Hemelvaartsdag
- Koningsdag
- Nieuwjaarsdag
- Bevrijdingsdag (5 mei) om de 5 jaar, ingangsdatum 2010

Mogelijkheden

Regulier 52 weken contract

Dit is de standaard jaarinvulling en de wens van de meeste ouders. Uw kind(eren) zijn alle 52 weken van het jaar van harte welkom.

Vakantievrij contract (40 weken)

Indien u geen kinderopvang nodig heeft tijdens vakanties van de scholen in Rheden ( basisscholen regio zuid), is deze invulling voor u geschikt. Let op! Er kan niet van deze schoolweken afgeweken worden.

Daginvulling

Vervolgens heeft u de keuze uit 4 contractvormen, afhankelijk van het gewenste aantal uren opvang per dag.

Halve dagen

Opvang voor halve dagen. Minimale afname is 2 halve dagen per week*

7 uur

Opvang voor 7 uur per dag.*

8,5 uur

Opvang voor 8,5 uur per dag.*

10,5 uur

Opvang voor 10,5 uur per dag.

* Voor overeenkomsten korter dan 10,5 uur per dag zijn een beperkt aantal plaatsen per dag per groep beschikbaar.


Tarieven Dagopvang

Deze tarieven gelden voor:

  • De dagopvang en de peuteropvang op Het Toverbos aan de Haverweg
  • De dagopvang op Het Toverbos in de Holtbanck

Overzicht uurtarieven

Tarieven inclusief

Afname aantal uren per dag 2022
7 uur per dag EUR 10,25 per uur
8,5 uur per dag EUR 10,25 per uur
10,5 uur per dag EUR 9,18 per uur
* Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Voor overeenkomsten korter dan 10,5 uur per dag geldt dat er een beperkt aantal plaatsen per dag en groep beschikbaar is.
  • luiers
  • lunch, fruit en groentes, thee, melk, karnemelk, vers vruchtensap en andere gezonde tussendoortjes
  • babyvoeding: Nutrilon 1 en 2 standaard, Hero baby 1 en 2 standaard
  • Bambix en Nutrix

U hoeft zelf alleen maar een fles mee te nemen, zodat wij deze op het kinderdagverblijf kunnen gebruiken. Krijgt uw kind een speciale voeding die afwijkt van het bovengenoemde, dan is het wenselijk dat u dit zelf meebrengt.


Tarieven Peuteropvang / Speelleergroep in De Holtbanck

Deze tarieven gelden voor de peuteropvang en de speelleergroep op Het Toverbos in de Holtbanck.

Overzicht uurtarieven

Afname aantal uren per dag 2022
2 dagdelen per week (minimale afname) van elk 3,5 uur EUR 9,18 per uur
10,5 uur per dag (combinatie dagopvang en Speelleergroep) EUR 9,18 per uur
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Tarieven BSO Het Toverbos in De Holtbanck

Deze tarieven gelden voor de buitenschoolse opvang van Het Toverbos in De Holtbanck.

Overzicht uurtarieven

Afname aantal uren per dag 2022
Voorschoolse opvang (VSO) 7:30-8:30 EUR 8,84 per uur
Incidentele opvang (BSO) EUR 8,49 per uur
Naschoolse opvang (NSO)

  • 12:00-15:00
  • 12:15-15:15
  • 12:00-18:00
  • 12:15-18:15

*De benodigde tijden zijn ook afhankelijk van in welke groep het kind zit omdat de onderbouw op bepaalde dagen eerder vrij is op De Holtbanck.

EUR 7,63 per uur
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Kinderopvangtoeslag

Hoeveel u uiteindelijk zelf betaald aan de kinderopvang is afhankelijk van een aantal factoren. De belastingdienst kijkt onder andere naar het gezamenlijk inkomen van het huishouden, soort opvang en het uurtarief van de kinderopvanginstelling. In principe is het zo dat alleen kinderopvangtoeslag toegewezen wordt aan huishoudens waarvan beide ouders werken of één/beide ouders een opleiding volgt(en). Er wordt dan gekeken naar de persoon van dat huishouden welke het minst aantal contracturen werkt. Daarvan kan dan 140 procent (bij dagopvang en sinds 2022 ook voor de BSO) worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Bij een alleenstaande ouder kijkt de belastingdienst naar deze persoon.

Het maximum te ontvangen uurtarief aan kinderopvangtoeslag voor de dagopvang in 2022 is € 8,50 per uur.
Het maximum te ontvangen uurtarief aan kinderopvangtoeslag voor de BSO in 2022 is € 7,31 per uur.

In bepaalde gevallen kan de gemeente bijdrage aan de kosten van de kinderopvang. Dit gebeurd bijvoorbeeld bij een SMI (sociaal medische indicatie). Deze indicatie kan worden afgegeven wanneer het voor ouder(s) en/of kind (tijdelijk) wenselijk is om de zorg uit handen te geven zodat de ouder(s) de ruimte krijgen om andere werkzaamheden te doen. Ook kan het voor het kind wenselijk zijn dat hij of zij gewoon even met andere kinderen kan spelen.

Voor alleenstaande ouders of ouders waarvan 1 ouder maar werkt is er voor peuters vanaf 2 jaar een voorziening bij de gemeente waardoor het mogelijk is om de peuter 7 uur per week naar de kinderopvang te laten gaan. Men betaald dan een inkomensafhankelijke bijdrage en de gemeente betaald de overige kosten.

Let op!
Kinderopvangtoeslag kan voor de eerste aanvraag maar maximaal 3 maanden met terugwerkende kracht worden teruggevraagd. De periode na deze maanden komen bij te laat indienen voor eigen rekening.

Wilt u een indicatie hoeveel u zelf betaald aan de kinderopvang? Vul dan de gegevens in op de calculator van de Belastingdienst. Klik hiervoor op onderstaande link.