Tarieven

Bij Het Toverbos heeft u de keuze uit twee verschillende contractvormen voor het benodigde aantal weken kinderopvang per jaar. Deze kunt u hieronder zien. Onze dagopvang (0-4 jaar), op beide locaties, is geopend van 7:30 tot 18:00. Eventueel verlengde opvang tot 18:15 is in overleg en tegen het daarvoor geldende tarief
(€ 12,00 per kwartier) ook mogelijk. De BSO is standaard tot 18:15. Alle contracten zijn elke dag van de maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend met uitzondering van onderstaande nationale feestdagen. Deze gemiste dagen worden wel berekend maar mogen binnen het jaar worden ingehaald, mits de wettelijke kind-leidster ratio niet wordt overschreden. Het tegoed aan uren vervalt aan het eind van het jaar. Ziektedagen of andere gemiste dagen worden ook doorberekend. Wij reserveren namelijk een plek voor uw kind(eren) binnen het overeengekomen contract en kunnen deze moeilijk ,incidenteel, weer opvullen. De Belastingdienst kan (structureel) gemiste uren van de ouder terug vorderen.

- Eerste en tweede kerstdag
- Eerste en tweede paasdag
- Eerste en tweede pinksterdag
- Hemelvaartsdag
- Koningsdag
- Nieuwjaarsdag
- Bevrijdingsdag (5 mei) om de 5 jaar, ingangsdatum 2010

Mogelijkheden

Regulier 52 weken contract

Dit is de standaard jaarinvulling en de wens van de meeste ouders. Uw kind(eren) zijn alle 52 weken van het jaar van harte welkom.

Vakantievrij contract (40 weken)

Indien u geen kinderopvang nodig heeft tijdens vakanties van de scholen in Rheden ( basisscholen regio zuid), is deze invulling voor u geschikt. Let op! Er kan niet van deze schoolweken afgeweken worden.

Daginvulling (0-4 jaar)

U kunt kiezen uit een hele- of een halve dag. Voor halve dagen geldt een beperkt aantal beschikbare plaatsen.

Halve dagen

Opvang voor halve dagen van 5,25 uur. Minimale afname is 2 halve dagen per week*

10,5 uur

Opvang voor 10,5 uur per dag.

* Voor overeenkomsten korter dan 10,5 uur per dag zijn een beperkt aantal plaatsen per dag per groep beschikbaar.


Overzicht uurtarieven

Tarieven inclusief

Tarieven Dagopvang 52 weken

Deze tarieven gelden voor:

  • De dagopvang (0-4 jaar) van Het Toverbos aan de Haverweg
  • De dagopvang (0-4 jaar) van Het Toverbos in De Holtbanck
Afname aantal uren per dag 2024
5,25 uur per dag (minimale afname 2 dagdelen per week) EUR 10,69 per uur
10,5 uur per dag EUR 10,69 per uur
* Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Voor overeenkomsten korter dan 10,5 uur per dag geldt dat er een beperkt aantal plaatsen per dag en groep beschikbaar is.

Tarieven Dagopvang 40 weken

Deze tarieven gelden voor:

  • De dagopvang (0-4 jaar) van Het Toverbos aan de Haverweg
  • De dagopvang (0-4 jaar, niet SpeelLeerGroep*) van Het Toverbos in De Holtbanck.
Afname aantal uren per dag 2024
5,25 uur per dag (minimale afname 2 dagdelen per week) EUR 11,78 per uur
10,5 uur per dag EUR 11,78 per uur
* Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Voor overeenkomsten korter dan 10,5 uur per dag geldt dat er een beperkt aantal plaatsen per dag en groep beschikbaar is.
  • luiers
  • lunch, fruit en groentes, thee, melk, karnemelk, vers vruchtensap en andere gezonde tussendoortjes
  • babyvoeding: Nutrilon 1 en 2 standaard, Hero baby 1 en 2 standaard
  • Bambix en Nutrix

U hoeft zelf alleen maar een fles mee te nemen, zodat wij deze op het kinderdagverblijf kunnen gebruiken. Krijgt uw kind een speciale voeding die afwijkt van het bovengenoemde, dan is het wenselijk dat u dit zelf meebrengt.


Tarieven Peuteropvang / SpeelLeerGroep in De Holtbanck

*Deze tarieven gelden voor de peuteropvang en de SpeelLeerGroep van Het Toverbos in De Holtbanck.

Overzicht uurtarieven

Afname aantal uren per dag 2024
2 dagdelen per week (minimale afname) van elk 3,5 uur EUR 10,69 per uur
10,5 uur per dag (combinatie dagopvang en Speelleergroep) EUR 10,69 per uur
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Tarieven BSO Het Toverbos in De Holtbanck

Deze tarieven gelden voor de buitenschoolse opvang van Het Toverbos in De Holtbanck.

Overzicht uurtarieven

Afname aantal uren per dag 2024
Voorschoolse opvang (VSO) 7:30-8:30 EUR 10,25 per uur
Incidentele opvang (BSO) EUR 10,25 per uur
Naschoolse opvang (NSO) EUR 9,12 per uur
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Kinderopvangtoeslag

 
Let op!
Kinderopvangtoeslag kan voor de eerste aanvraag maar maximaal 3 maanden met terugwerkende kracht worden teruggevraagd. De periode na deze maanden komen bij te laat indienen voor eigen rekening.

Wilt u een indicatie hoeveel u zelf betaald aan de kinderopvang? Vul dan de gegevens in op de calculator van de Belastingdienst. Klik hiervoor op onderstaande link.

Hoeveel u uiteindelijk zelf betaald aan de kinderopvang is afhankelijk van een aantal factoren. De belastingdienst kijkt onder andere naar het gezamenlijk inkomen van het huishouden, soort opvang en het uurtarief van de kinderopvanginstelling. In principe is het zo dat alleen kinderopvangtoeslag toegewezen wordt aan huishoudens waarvan beide ouders werken of één/beide ouders een opleiding volgt(en). Er wordt dan gekeken naar de persoon van dat huishouden welke het minst aantal contracturen werkt. Daarvan kan dan 140 procent (bij dagopvang en sinds 2022 ook voor de BSO) worden teruggevraagd bij de belastingdienst.

DEZE KOPPELING IS PER 2023 NIET MEER VAN TOEPASSING.
Het maakt dan niet meer uit hoeveel kinderopvang u afneemt in verhouding tot het aantal contracturen in de arbeidsovereenkomst als het maar maximaal 230 uur per kalendermaand is.

Bij een alleenstaande ouder kijkt de belastingdienst naar deze persoon.

Het maximum te ontvangen uurtarief aan kinderopvangtoeslag voor de dagopvang in 2024 is € 10,25 per uur.
Het maximum te ontvangen uurtarief aan kinderopvangtoeslag voor de BSO in 2024 is € 9,12 per uur.

In bepaalde gevallen kan de gemeente bijdrage aan de kosten van de kinderopvang. Dit gebeurd bijvoorbeeld bij een SMI (sociaal medische indicatie). Deze indicatie kan worden afgegeven wanneer het voor ouder(s) en/of kind (tijdelijk) wenselijk is om de zorg uit handen te geven zodat de ouder(s) de ruimte krijgen om andere werkzaamheden te doen. Ook kan het voor het kind wenselijk zijn dat hij of zij gewoon even met andere kinderen kan spelen.

Voor alleenstaande ouders of ouders waarvan 1 ouder maar werkt is er voor peuters vanaf 2 jaar een voorziening bij de gemeente waardoor het mogelijk is om de peuter 7 uur per week naar de kinderopvang te laten gaan. Men betaald dan een inkomensafhankelijke bijdrage en de gemeente betaald de overige kosten.

Kinderopvangtoeslag berekenen op Belastingdienst.nl