Over Het Toverbos

Kinderdagverblijf Het Toverbos is een particulier kinderdagverblijf gestart in september 2007. In de afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt om onze kinderopvang van hoge kwaliteit te maken èn te houden. Wij zijn trots op het feit dat het merendeel van onze pedagogisch medewerkers al jaren met veel plezier, betrokkenheid en enthousiasme bij ons werken. Een aantal zelfs vanaf het eerste uur! Hierdoor zijn we allemaal op elkaar ingespeeld wat de sfeer en efficiëntie op de groep ten goede komt en vormen we met z’n allen bij elkaar een hecht team. Hierbij komt ook dat de ‘lijnen’ tussen de ‘werkvloer’ en het management heel kort zijn zodat snel en adequaat kan worden gereageerd mocht dit nodig zijn. In maart 2016 zijn wij een tweede locatie in basisschool De Holtbanck op de Arnhemseweg 30 in Rheden gestart waar ook kinderdagopvang wordt aangeboden.

Ouders waarderen

 • de goede sfeer (97 %) en kleinschaligheid van ons kinderdagverblijf

 • de persoonlijke aandacht, betrokkenheid en kwaliteit van de medewerkers.

 • het feit dat hun kind(eren) met zoveel plezier naar Het Toverbos gaan

 • ons met een cijfer 8,5

Bron: Enquete Het Toverbos

Werkwijze

Een goed contact met ouders vinden wij heel belangrijk. Tijdens het brengen en het ophalen van uw kind(eren), de zogenaamde overdracht, is er alle ruimte voor vragen en opmerkingen of andere zaken omtrent het kind waarvan het handig of belangrijk is als wij hiervan op de hoogte zijn. Door veel te praten over hoe u thuis omgaat met het kind en wat u belangrijk vindt kunnen wij onze opvang zoveel mogelijk aanpassen aan de opvoeding van thuis. Zo streven wij ernaar om het u en uw kind(eren) naar de zin te maken en het gevoel te geven alsof u in een ‘warm bad’ bent beland. We proberen de ‘gewoontes’ van het kind, waar dit haalbaar is, aan de thuissituatie aan te passen.

Wij willen ons zoveel mogelijk onderscheiden van andere kinderdagverblijven, door net dat extra beetje service te verlenen. Dit doen wij onder andere door de kans te bieden voor het inhalen van alle gemiste dagen (ook feestdagen) en het wassen van vieze kleertjes van de kinderen wanneer er op de dag een ‘ongelukje’ is gebeurd. Dit alles voor een redelijke prijs/kwaliteit verhouding. Zo zijn luiers, babyvoeding, eten en drinken bij ons in het uurtarief inbegrepen! Ook hebben wij verschillende contractvormen voor aantal uren per dag of weken per jaar.
De ontwikkeling van uw kind wordt ook nauw in de gaten gehouden. Onze pedagogisch medewerkers hebben leren signaleren of het kind mogelijk taal of spraakproblemen heeft of aan het opbouwen is. Aan de hand van een checklist wordt inzichtelijk of dit het geval is. Zij worden hierin ondersteund en geassisteerd door een logopediste. Bij twijfel wordt de expertise van de logopediste geraadpleegd. Wanneer logopedische ondersteuning gewenst is kan er in overleg met de ouders actie worden ondernomen. U bent als ouder uiteraard volledig vrij in uw keuze of u deze hulp aanvaard of niet en ook bij wie.

Naast alle dagelijkse observaties tijdens het verblijf op de groep worden ook alle kinderen minstens 1x per jaar uitgebreid geobserveerd en worden de bevindingen genoteerd op een speciale lijst. Er wordt dan onder andere gekeken naar de motorische ontwikkeling maar ook naar spraak en het welbevinden op de groep. Daarna worden met alle ouders, indien zij dit willen, de bevindingen besproken in een ‘ontwikkelingsgesprek’. Een pedagogisch medewerkster die het kind veel ziet en het dus goed kent zal dit gesprek voeren. Wanneer een kind 4 jaar wordt en naar de vervolginstelling (basisschool) gaat krijgt het een overdrachtsformulier mee. Hierin staat o.a. hoe het kind zich heeft ontwikkeld en is bedoeld voor de basisschool om hen een beeld te geven van het kind.

Wij werken op de groep niet met vrijwilligers met uitzondering van de voorleesjuf welke door de bibliotheek wordt verzorgd. Op deze manier kunnen wij de pedagogische kwaliteit zo optimaal mogelijk waarborgen en kunnen onze pedagogisch medewerkers hun jarenlange opleiding in de praktijk uitoefenen. Alle personen werkzaam met de kinderen beschikken over de juiste diploma’s en opleidingen en zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.
Ouders houden te allen tijde de regie zelf in de hand en kunnen uiteraard hun wensen uitspreken. Er wordt niets gedaan zonder toestemming van de ouder. Alles draait bij ons om de allerbeste zorg voor het kind en de wensen van de ouders wanneer zij tijdelijk niet voor hun kind kunnen zorgen omdat ze andere verplichtingen hebben.

Klantmeningen

Wij hechten veel waarde aan de de mening van ouders over ons kinderdagverblijf. Een blije ouder is tenslotte een bevestiging van onze goede zorgen voor het kind. Hier leest u wat reacties van ouders.

Gulle lach

"Wende komt graag bij jullie spelen, dat is af te lezen aan haar gulle lach en zwaaiende armen als we haar komen brengen…"

Familie Spel

Het Toverbos Rheden
2017-01-07T12:00:40+01:00

Familie Spel

"Wende komt graag bij jullie spelen, dat is af te lezen aan haar gulle lach en zwaaiende armen als we haar komen brengen…"

Liefde voor jullie werk

"Wij zijn echt heel blij met de liefde die jullie allemaal overduidelijk voor jullie werk (onze kinderen) hebben! Heel erg bedankt hiervoor!"

Familie Willemsen

Het Toverbos Rheden
2017-01-07T12:02:47+01:00

Familie Willemsen

"Wij zijn echt heel blij met de liefde die jullie allemaal overduidelijk voor jullie werk (onze kinderen) hebben! Heel erg bedankt hiervoor!"

Zeker aanbevelen!

"Heel fijn om ons kindje zo gelukkig te zien. Ik zal het kinderdagverblijf zeker aanbevelen aan andere ouders. Je kind is op Het Toverbos in zeer goede handen!"

Familie Muller

Het Toverbos Rheden
2017-01-07T12:01:47+01:00

Familie Muller

"Heel fijn om ons kindje zo gelukkig te zien. Ik zal het kinderdagverblijf zeker aanbevelen aan andere ouders. Je kind is op Het Toverbos in zeer goede handen!"

Fijne sfeer

"Wij hebben gekozen voor Het Toverbos vanwege de fijne sfeer die er hangt. Mooi om te horen dat opa en oma dat ook gelijk noemde toen ze Jinte een keer kwamen ophalen"

Familie Hendricksen

Het Toverbos Rheden
2017-01-07T11:59:34+01:00

Familie Hendricksen

"Wij hebben gekozen voor Het Toverbos vanwege de fijne sfeer die er hangt. Mooi om te horen dat opa en oma dat ook gelijk noemde toen ze Jinte een keer kwamen ophalen"

Een tweede huis

"Wat zijn wij blij dat wij gekozen hebben voor Het Toverbos. Jinthe heeft veel plezier gehad en ziet/zag Het Toverbos als tweede huis."

Familie V. Tilborg

Het Toverbos Rheden
2017-01-07T11:47:21+01:00

Familie V. Tilborg

"Wat zijn wij blij dat wij gekozen hebben voor Het Toverbos. Jinthe heeft veel plezier gehad en ziet/zag Het Toverbos als tweede huis."
0
0
Het Toverbos Rheden

Boekstart in de kinderopvang

Bij Het Toverbos zijn wij ons al enige tijd bewust van het feit dat 15 minuten voorlezen per dag aan jonge kinderen tot 4 jaar kan bijdragen aan het minimaliseren van mogelijke taalachterstanden op latere leeftijd. Alhoewel het voorlezen op Het Toverbos al jaren vaste prik is hebben wij toch besloten om dit nog meer te stimuleren. Daarom hebben twee van onze pedagogisch medewerkers een cursus tot voorleescoördinator gevolgd en met succes afgerond. Het Toverbos is een samenwerkingsovereenkomst met de bibliotheek aangegaan en heeft als doel de komende jaren ouders en kinderen actief te betrekken en te stimuleren om het belang van voorlezen aan jongere kinderen duidelijk te maken.

Kenmerken van Boekstart

 • Leeshoek

  In elke groep is een leeshoek ingericht.

 • Boekencollectie

  Binnen het kinderdagverblijf zullen de voorleescoördinatoren een goede boekencollectie samenstellen (Denk hierbij aan boeken voor alle leeftijden voor kinderen van 0 tot 4 jaar.)

 • Belangrijk

  Ouders informeren waarom voorlezen zo belangrijk is.

 • Bibliotheek

  De voorleescoördinatoren onderhouden contact met de bibliotheek.

 • Beleid

  Een voorleesbeleid opstellen voor het kinderdagverblijf.

 • Activiteiten

  Activiteiten, tips en nieuwe boeken bijhouden.

Samen met de 2 voorleescoördinatoren hebben ook al onze andere pedagogisch medewerkers een workshop interactief voorlezen gevolgd. Hierin werd geleerd waarom voorlezen en ook de manier waarop bijdraagt aan de taal/spraakontwikkeling. Niet alleen de toon is belangrijk, maar ook is het heel goed om het hele boekje te bestuderen en het kind aan het woord te laten over wat er allemaal te zien is. Kijk bijvoorbeeld eens naar de voorkant van het boek en laat het kind vertellen wat het allemaal ziet. Een ander kind zal weer iets heel anders zien. Zo kan het voorkomen dat er al een heel gesprek over het boek op gang is gekomen voordat de eerste bladzijde is voorgelezen. Op deze manier worden kinderen geprikkeld om goed te kijken en na te denken wat er nu eigenlijk allemaal te zien is.